Klub Seniora to placówka działająca w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile. Skupia ona środowisko emerytów i rencistów z terenu gminy. Klub prowadzi zajęcia i organizuje przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i integrujące zgodnie z oczekiwaniami seniorów oraz ich predyspozycjami. Uczestnicy zajęć to osoby, których sytuacja życiowa z różnych powodów (samotność, spora ilość czasu wolnego, zainteresowania) skłaniają do zaangażowania się w życie klubowej społeczności. Najważniejszym celem działań Klubu jest aktywizacja: społeczna, kulturalna i psychofizyczna wszystkich jego członków. Taka aktywna działalność wysuwa priorytetowe postulaty w pracy kadry instruktorskiej. Tym celom służą imprezy organizowane tak w klubie jak i poza nim. Jednym z aspektów gerontologii, działaniem aktywizującym poprzez kulturę i sztukę zajmuje się Klub już od ponad 35 lat. Konsekwentnie realizowana jest tutaj również idea „drugiego domu”, która ma w atrakcyjny sposób wypełnić przestrzeń w pozostałej aktywności życiowej. Jest to idea otwarta na wszelkie formy i działania służące osiągnięciu celów. Poza szeroką działalnością kulturalną, ważne miejsce w pracy Klubu zajmuje część oświatowa, edukacyjna i opiekuńcza. Wymienione powyżej metody są niezbędne do prawidłowego działania Klubu oraz spełniają funkcje instrumentalne w pracy merytorycznej instruktorów.

Istotą naszej pracy jest bowiem zaspakajanie potrzeb ludzi starszych:

  • potrzebę wypoczynku i relaksu
  • potrzebę kontaktów (zwłaszcza nieformalnych) z innymi ludźmi
  • potrzebę współzawodnictwa, uznania, dowartościowania, wyróżniania się
  • potrzebę zdobywania informacji, nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności praktycznych
  • potrzebę aktywności psychofizycznej poprzez wszelką działalność społeczną i kulturalną, artystyczną, i rekreacyjną.

Mirosław Nalepa

Administracja:

Mirosław Nalepa – zastępca dyrektora RCK

Instruktorzy Klubu:

Ryszard Bekta
Grażyna Urbanowicz
Mirosław Zaleski
Anna Budych
Ewa Porazińska-Bednarek
Jarosław Rutkowski
Jan Szwedziński

Obsługa techniczna:

Alina Nowak

Dodaj komentarz

Top