SAS 2017

Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Seniorów – SAS 2017. Piła, 30.09.2017 – 01.10.2017

Pierwszy dzień Przeglądu : 30.09.2017 r.
10.00 Uroczyste otwarcie Wielkopolskich Spotkań Artystycznych Seniorów SAS 2017
10.15-12.30 Żeński zespół wokalny „Pilanki” Piła garderoba nr 3
  Zespół wokalny przy SM „Piast” Złotów garderoba nr 4
  Zespół wokalno-instrumentalny „Zaułek Puchaczy” Piła garderoba nr 2
  Teatr tańca „Balans” Piła garderoba nr 1
  Teatr „UBU” Piła garderoba nr 1
  Zespół wokalny „Retro Cafe” Czerwonak garderoba nr 3
12.30-13.00 Przerwa dla jurorów
13.00-18.20 Zespół śpiewaczy „Złoty liść” Budzyń garderoba nr 4
  Zespół wokalny „Janboys” Chodzież garderoba nr 2
  Zespół wokalny „Przyjaciel” Koźmin Wlkp. garderoba nr 1
  Teatr jednego seniora – monodram- M. Gryszka Koźmin Wlkp. garderoba nr 1
  Solistka – E. Chojnacka Koźmin Wlkp. garderoba nr 1
  Instrumentalista – Z. Cyunczyk Koźmin Wlkp. garderoba nr 1
  Kabaret – Teatr seniora Koźmin Wlkp. garderoba nr 1
  Solista – Zygmunt Ziętkiewicz Koźmin Wlkp. garderoba nr 1
  Teatr dramatyczny – Teatr seniora Koźmin Wlkp. garderoba nr 1
  Chór „Milenium” Wronki garderoba nr 3
  Zespół taneczny – „Seniority” Piła garderoba nr 4
  Recytacja jednego aktora – Z. Rutkowska Piła garderoba nr 2
  Duet – Ula i Andrzej Złotów garderoba nr 1
  Solistka – Urszula Belka   garderoba nr 1
18.30 Spotkanie instruktorów z jurorami w celu omówienia występów scenicznych
Drugi dzień Przeglądu : 01.10.2017 r.
09.00-13.00 Kabaret „Skleroza” Piła garderoba nr 3
  Kabaret „Kajtek” Siedlisko garderoba nr 1
  Zespół wokalny „Radość” Gniezno garderoba nr 4
  Zespół wokalno-instrumentalny „Gniewkowianie” Gniewkowo garderoba nr 3
  Teatr dramatyczny „Odeon” Gniezno garderoba nr 4
  Kapela ludowa „Złote kłosy” Iwanowice gm. Szczytniki garderoba nr 3
  Zespół folklorystyczny „Obertas” Gniezno garderoba nr 4
  Zespół wokalny „Jutrzenka” Konin garderoba nr 2
  Solistka – Maria Sarna Konin garderoba nr 2
  Zespół wokalny „Tulipan” Konin garderoba nr 1
  Solista – Wiktor Nitzke Konin garderoba nr 2
13.00-13.30 Przerwa dla jurorów
13.30-16.30 Zespół wokalny „Goślińskie chabry” Murowana Goślina garderoba nr 3
  Zespół śpiewaczy „Dębowy liść” Suchy Las garderoba nr 1
  Męski zespół wokalny „Ballada” Piła garderoba nr 2
  Zespół śpiewaczy „Goślinianka” Murowana Goślina garderoba nr 4
  Zespół wokalny „Una Canto” Długa Goślina garderoba nr 2
  Zespół wokalny „Wrzosy” Września garderoba nr 3
  Chór „Srebrna nuta” Piła garderoba nr 4
  Zespół śpiewaczy „Przemysław II” Rogoźno garderoba nr 1
  Zespół wokalny „Chludowska Mazelonka” Chludowo (bajka) garderoba nr 2
17.00-18.00 Jesienny koncert Haliny Zimmermann
18.00 Uroczyste ogłoszenie wyników

R E G U L A M I N
Wojewódzkiego Przeglądu Seniorskich Artystycznych Spotkań w Pile
SAS’2017

Organizatorzy:
Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” – Klub Seniora w Pile

Założenia i cele Przeglądu:

 • zaprezentowanie dorobku seniorskich zespołów artystycznych i solistów,
 • stworzenie amatorskim zespołom seniorów, solistom, dyrygentom i instruktorom możliwości konfrontacji twórczości artystycznej,
 • rozbudzanie aktywności artystycznej seniorów i wzmacnianie ich kulturowej obecności we współczesnym społeczeństwie,
 • inspirowanie środowiska seniorskiego do szukania nowych form pracy artystycznej,
 • integracja środowiska seniorskiego.

Zasady organizacyjne Przeglądu:

Uczestnictwo w Przeglądzie:

Do udziału w Przeglądzie organizatorzy zapraszają zespoły artystyczne złożone z seniorów, działające na terenie województwa wielkopolskiego w następujących kategoriach:

 • zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, poezji śpiewanej, chóry, zespoły pieśni i tańca (folklorystyczne), kapele ludowe i podwórkowe,
 • kabarety, teatry poezji, teatry dramatyczne, obrzędowe, gawędziarze
 • soliści, duety, jednego aktora,
 • inne

Repertuar:

Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar o dowolnej tematyce (nie może być jednak powtórzony z SAS-u 2015). Będzie on oceniany i omawiany przez powołane w tym celu jury, uwzględniające dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników, kulturę słowa, kulturę sceniczną i reżyserię oraz ogólny wyraz artystyczny.
Limit czasu dla poszczególnych podmiotów wykonawczych:

 • zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, poezji śpiewanej, chóry, zespoły pieśni i tańca (folklorystyczne), kapele ludowe i podwórkowe – do 15 minut
 • kabarety – do 25 minut
 • teatry poezji, teatry dramatyczne, obrzędowe – do 25 minut
 • gawędziarze, soliści, duety, jednego aktora – do 15 minut

Nagrody:

 • Grand Prix Przeglądu
 • Główne w poszczególnych kategoriach

Miejsce i termin Przeglądu:

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji (sala widowiskowa)
Plac Staszica 1, 64-920 Piła
30.09-01.10.2017

Zasady organizacyjne Przeglądu:

Warunkiem udziału jest przysłanie karty zgłoszeniowej do dnia 04.08.2017 (do pobrania również ze strony internetowej organizatora) na adres sekretariatu i wpłacenie opłaty uczestnictwa w wysokości 25 zł od osoby na konto : PKO BP 94 1020 3844 0000 1402 0138 9907.
Przy wpłacie proszę podać dokładne dane (NIP, adres, imię i nazwisko).
Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
W ramach akredytacji każdy z uczestników otrzyma okolicznościowy dyplom oraz talon na obiad. Do 25 sierpnia, uczestnicy otrzymają szczegółowy program Przeglądu.

Regulamin i Karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej www.klubseniora.pila.pl

Sekretariat Przeglądu:
RCK – Klub Seniora
ul. Bydgoska 68
64-920 Piła
tel. 602 253 964
e-mail: klubseniora@rck.pila.pl

Karta zgłoszenia

Regulamin SAS 2017

Protokół jury

Top